Tag Archives: החלטות

החלטות, החלטות

1 מאי

בכל פעם שאני עומד בפני צומת חשוב בחיי, כאשר אני מוצא את עצמי נאלץ לקבל החלטה גורלית שתשפיע באופן מכריע על העתיד, אני פונה אל יהונתן, הבן שלי, והוא עוזר לי להחליט. לגמרי ברצינות, למרות שהוא עדיין לא בן ארבע, הוא יועץ מצוין. איכשהו, לא יודע איך, הוא מסוגל לראות בעיני רוחו את היתרונות והחסרונות של כל אלטרנטיבה, לשקלל במהירות מדהימה את כל האפשרויות ולהכריע באופן חד משמעי במה כדאי לי לבחור.

כשאני הולך לקנות סבון, למשל.

היה בסופר מבצע של 2 ב-10, ועל המדף עמדו שלושה סוגים של סבון נוזלי: כחול, ורוד וצהוב. קודם כל הושטתי יד ולקחתי את הכחול, כי אני אוהב כחול. אבל אז הייתי צריך לבחור האם לקנות את חברו הצהוב או את חברו הורוד, וכל כך לא היה לי אכפת מה מהם לקחת, שעמדתי ופשוט בהיתי בשניהם דקה ארוכה.
עד שנזכרתי ביועץ הסתרים שלי.
"יהונתן!", ספקתי כפיים וזעקתי בדבקות, "אתה צריך לעזור לי להחליט!"
הוא ישב בעגלה ושיחק עם מנעול המתכת הזה שצריך להכניס לו 5 שקלים כדי לשחרר מטור העגלות, וכששמע אותי הרים אלי את עיניו כיודע שהגיעה שעת מבחן.
"צהוב או ורוד?" הצבעתי על המדף.
נדרש לו שבריר שניה. אולי פחות.
"צהוב", הוא בחר וחייך.
"צהוב! יופי, תודה רבה!" אמרתי ושמתי את הסבון הצהוב בעגלה, ליד הכחול.

כל כך פשוט. אני לא יודע איך הוא עושה את זה, בחיי.